Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2013
 

On Facebook

Bogserbåtar

 

Hera Vissa uppgifter gör gällande att fartyget byggdes för ryska beställare i Ukraina?? med namnet SCHERNIJ.  Byggnadsvarv var endera Maskin & Brobyggnads AB Varv, Åbo eller Chrichton & Vulcan, Petrograd och måtten  17,08 x 4,41 x 2,03 m. Då fartyget infördes till Sverige uppgavs nämligen att det köpts från Ukraina.  Kom 1913 till Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm och omdöptes till HERA och de sålde eller överlät  1919 båten till dotterbolaget Kalmar Bogserings AB, Kalmar som 1925 avyttrade båten till Carl Bosten,  Stockholm. Den 13 maj 1926 förvärvades båten av Bogseringsbolaget K.E. Åsberg & Co,  Nordmaling för 15.000 kr. (Karl Engelbert, Emil Alexander och John Richard Åsberg samt  Gustaf Adolf Jonsson), men den 3 maj 1944 köpte Karl E ut de övriga för 4 500 kr.  Motoriserades 1954 med en Skandia 4 cy dieselmotor på 240 Ihk och den 1 maj sålde K E 1/3 vardera till  sönerna Karl Erik Engelbert och Karl Johan Lennart för 13.500 kr per tredjedel.  Efter diverse ombildningar där Karl-Erik blev huvudredare den 1 mars 1965 och ägare  tillsammans med Hilding Bäckman, blev firman den 18 okt 1967 ombildad till Rederi AB Sjötransport i  Nordmaling och 1969 sattes en Volvo-Penta Diesel på 400 Ehk in. Bolaget sålde 1987 båten för  40 000 kr till Pr/ J. Mägi, Stockholm som 1992 sålde båten till Rolf Olofsson, Stockholm.  Är nog fritidsbåt numera.

Hera

Olofsfors och Hera vid Ströms kaj i Västerfjärden 1973

 

Hera i Kråken, Tjäruskär 10/9 1978

Hera i Kråken, Tjäruskär 3/6 1985

Hera i Kråken, Tjäruskär 27/5 1988

Hera i Ulvvik, Härnösand i mars 1989

Hera vid Söder Mälarstrand i Stockholm 1/6 1992

Hjälmare Docka

Hjälmare Docka 8/4 2006

Fix SHDG – 10361 (11/1 1963) Byggd 1907 av stål vid Stenberg & Söner AB, Helsingfors. 20,54 x 5,18 x 2,26 m - 78,14 / 0 (SV 1963) Maskineri: Okänd comp.ångmaskin på 175 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 600 Ehk (1963) Byggdes för William Scumann, Jakobstad som FIX. Köptes i feb. 1920 av Sandviks Ångsågs AB,  Sandvik (officiellt ägde köpet rum 1923, men i ett meddelande står att den 8/2 1920 avgick FIX  från Finland till Sandviks Ångsågs AB. Övertogs av Mo & Domsjö AB den 7 mars 1945 och flyttades 1959  till Domsjö då Sandviks Ångsågs AB fusionerades till MoDo. Såldes den 26 juli 1962 till Bogseringsbolaget  Bröderna Karl-Erik och Lennart Åsberg, Nordmaling för 20.000 kr och de satte in motor 1963.  Lennart Åsberg avled 1964 och hans del övertogs av hustrun Greta. Hon sålde sin del 1965 till Hilding Bäckman  som tillsammans med Karl-Erik Åsberg överlät resp. andel till RAB Sjötransport den 18 okt 1967 med tillträde  den 1 mars 1968. I detta bolag ingick således Karl Erik Åsberg och Hilding Bäckman. Såldes 1981 till Österströms  Rederi AB, Gryt och dessa sålde 1984 till Silvio Miglis, Stockholm. (Så även 2005).

Fix

Fix

 

Dockstavarvet 28/4 1979

Dockstavarvet 28/4 1979

Tjäruskär 7/7 1980

 Tjäruskär 7/7 1980

Motorinstallationen med tre stycken TMD 96 B1 på 200 hk vardera. Kraften till propelleraxeln överfördes via remtransmission

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.